Display #
  Title Author Hits
  Adrenalin sepse Primjena adrenalina u sepsi admin 180
  Akutna bol u prsima admin 123
  Akutna bol u trbuhu bol koja admin 138
  Akutna bol u trbuhu Prva pomoć admin 132
  Akutna zatajenje lijeve klijetke admin 143
  Akutni adrenalna insuficijencija admin 120
  Akutni kardiovaskularne neuspjeh admin 153
  Akutni koronarni sindrom Dijagnoza admin 155
  Akutni pankreatitis Prva pomoć za akutnog pankreatitisa admin 134
  Akutni plućni edem kod niskog tlaka u plućnoj arteriji admin 144
  Akutni proljev Medicinski taktike u akutnim proljevom admin 155
  Akutni respiratorni zatajenje admin 149
  Akutno zatajenje bubrega ARF admin 120
  Akutno zatajenje bubrega Klinika admin 148
  Akutno zatajenje bubrega prvi admin 190
  Akutno zatajenje bubrega Suvremena admin 158
  Akutnog trovanja dijagnoza akutnog trovanja admin 139
  Alkohol kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 229
  Alkohol trovanja alkoholom zarezom admin 137
  ALV Metode admin 102
  Anafilaksije Prva pomoć za anafilaksije admin 146
  Angina Stabilna angina admin 83
  Antibiotik hypovolemycheskom admin 127
  Antikoagulansi infarkt admin 72
  Astma astmatičnog stanja admin 156
  Astma Hitna pomoć, umjetno disanje admin 172
  Astma Prva pomoć za astmu admin 129
  Bakterijski meningitis droga admin 209
  Bol u prsima Što ako pacijent imao upalu prsa admin 169
  Bolovi u trbuhu Uzroci bolova u trbuhu admin 115
  Bradiaritmii prvi bradiaritmija pomoći kod ljudi admin 147
  Bubrežna kolika napad bubrega admin 106
  Cerebralni infarkt opcija admin 73
  Cilj pregled pacijenta admin 131
  Čovjek Coma za pružanje prve pomoći u komi admin 145
  Cricothyrotomy Operacija konykotomyya admin 124
  Davljenja akutnog zatajenja krvotoka admin 89
  Defibrilacija tehnika i metoda defibrilacije admin 180
  Dekstran poliglyukin i reopolyglukine admin 134
  Detoksikacija detoksikacija Načela admin 122
  Diferencijacija uzroci akutne dispneje admin 160
  Dijabetička hiperosmolarna koma neketonemycheskoy admin 182
  Dijagnoza astme status status asthmaticus admin 192
  Dijagnoza endogenog opijenosti admin 164
  Dijagnoza hipertenzije Vrste kriza hipertenzivne krize admin 160
  Dijagnoza infarkta miokarda admin 161
  Dijagnoza izaziva šok Hitna admin 139
  Dijagnoza je izvanredno stanje admin 141
  Dijagnoza kardiogeni šok admin 153
  Dijagnoza plućne admin 135
  Dijagnoza plućnog edema droga admin 113
  Dijagnoza srčanog zastoja admin 157
  Dijagnoza stres ulkusa admin 185
  Dijagnoza traumatske ozljede mozga admin 108
  Dijagnoza ventrikularnih aritmija ventrikularne aritmije admin 82
  Disanje umjetno disanje admin 187
  Diseminirane intravaskularni admin 124
  Država plućne površinski sustav admin 72
  Duboka venska tromboza Prva pomoć admin 77
  Edem pluća Vrste plućnog edema admin 148
  EKG EKG elektrokardiogram tromboembolija admin 157
  EKG s boli u prsima admin 124
  Eklampsija amnionske tekućine embolije admin 154
  Električni defibrillation srca admin 159
  Elektromehanički disocijacija mozga prilikom zaustavljanja cirkulacije admin 155
  Elektromehanički disocijacija Prvo admin 277
  Endoskopija krvarenje iz gornjeg admin 122
  Endotrahealnu intubaciju tehnika endotrahealnu intubaciju admin 164
  Epiduralne analgezije u astmatičar admin 178
  Etiologija zatajenja srca mehanizma srčanog udara admin 118
  Extracorporeal detoksikacija admin 149
  Fat embolije dijagnoza i liječenje masti embolije admin 186
  Faze mikrocirkulacijskog poremećaja admin 106
  Faze reanimaciju u srčanim taktike uhićenje admin 139
  Faze terminala državna tijela admin 160
  FBS i Indikacije admin 83
  Fibrilacija atrija Hitna admin 115
  Fibrinolize mrtvački faze krvi fibrinolize u krvi leš admin 77
  Filtracija tretmani admin 93
  Frakture kompresija prsnog koša admin 133
  Funkcionalni i metaboličkih poremećaja admin 59
  Glukokortikosteroida sepse hormon sepsu admin 163
  Grozničavo stanje Hitna pomoć, umjetno disanje admin 125
  Gubitak gubitka Vrste svijesti admin 126
  HELLP-sindrom u trudnoći Postporođajna kolapsa i udara admin 212
  Hemodijaliza hitne hemodijaliza admin 236
  Hemoptiza Moždani udar Moždani udar taktika droga admin 143
  Hemoragični šok uzroci i mehanizmi admin 375
  Hemothorax Klasifikacija hemopleura admin 140
  Hepatitis taktike hepatitis u bolesnika admin 161
  Hepatocelularni insuficijencija admin 159
  Hiperglikemija Prva pomoć za hiperglikemije admin 226
  HIPERKALIJEMIJA Prva pomoć za HIPERKALIJEMIJA admin 363
  Hipertenzivna kriza prve pomoći hipertenzivna kriza admin 119
  Hipertenzivna kriza u starijoj hipertenzivne krize u stara admin 149
  Hipertenzivna kriza uzroci i patogeneza hipertenzivne krize admin 147
  Hipertenzivne krize Razlozi etiologija admin 125
  Hipertireoza prve pomoći tireotoksicheskom krize admin 158
  HIPOFOSFATEMIJA hypofosfatemyy prve pomoći admin 132
  Hipokalcijemija hipokalcemija prve pomoći admin 162
  Hipoksemija prvi hipoksemija pomoći admin 165
  Hipotenzija nema znakova admin 138
  Hipotermija Prva pomoć za hipotermije admin 156
  Hipovolemijski posthemorrahicheskiy admin 179
  Hitna glukokortikoidi admin 122
  Hitna Klinika akutnog trovanja admin 129
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog abdomena admin 130
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog koronarnog sindroma admin 149
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog zatajenja disanja ARI admin 119
  Hitna pomoć za ventrikularne tahikardije admin 141
  Hitna prve pomoći admin 103
  Hitna srčanog provođenja admin 126
  Iatrogenic uzroci zastoja srca admin 91
  ICE sindrom respiratornog distres sindrom svjetlosti admin 124
  Identifikacija neposrednih uvjeta hitne admin 116
  Imajući bolesnika s aneurizmom admin 118
  Imajući bolesnika s arterijskom admin 152
  Imajući bolesnika s bubrežnom insuficijencijom admin 177
  Imajući bolesnika s Confused admin 136
  Imajući pacijenata s epilepsijom droga taktike u grčevima admin 144
  Imunoglobulina kod sepse i imunomodulatora admin 134
  Indikacije arterija kateterizacija admin 165
  Indikacije takta i takta oprema admin 159
  Indikacije za hitne liječenje admin 126
  Indikacije za intubacije dušnika u oživljavanju admin 139
  Indikacije za mehaničku ventilaciju admin 125
  Indikacije za održavanje konstantne admin 132
  Indikacije za trombolitičke terapije admin 131
  Infarkta miokarda Načini infarkta miokarda admin 132
  Infekcija u JIL admin 129
  Infiltrati pluća s imunodeficijencije admin 143
  Infiltrati pluća s imunodeficijencije admin 130
  Infuzija sepse admin 159
  Inhibitore ciklooksigenaze u admin 124
  Inhibitori fosfodiesteraze u admin 134
  Inotropnih podrška u sepsi admin 154
  Intenzivna kardiogeni edem pluća admin 132
  Intenzivna status asthmaticus admin 140
  Intenzivno liječenje opeklina šok burn udara admin 152
  Inženjering kisik terapija kisikom admin 136
  Ishemija miokarda Angina Dijagnoza ishemije miokarda admin 162
  Išijas Hitna pomoć, umjetno disanje admin 106
  Isključite pacijenta od respirator admin 140
  Ispravak energije admin 142
  Ispravak hipertermije o utjecaju admin 130
  Istraživanje boli u prsima admin 131
  Izmjena plinova i infuziju u jetrene insuficijencije admin 158
  Iznenadna bolest Koronarna arterijska admin 118
  Iznenadna i kratki gubitak admin 104
  Iznenadna srčana smrt uzrok iznenadne srčane smrti admin 87
  Iznenađenja morate ga ambulante, reanimaciju admin 114
  Izvanrednih okolnosti u kardiovaskularnim admin 108
  Kardiogeni edem pluća mehanizam admin 144
  Kardiogeni šok hipovolemije infarkta miokarda admin 122
  Kardiogeni šok ICE sindrom u kardiogeni šok admin 141
  Kardiogeni šok patofiziologija kardiogeni šok admin 146
  Kardioverziji Indikacije i tehnika kardio admin 152
  Kasne komplikacije žbuka povyazok admin 125
  Kateterizacija plućne arterije kateter plutajuće admin 157
  Kirurško liječenje endogenog admin 76
  Kirurško liječenje mozga admin 86
  Kisik u liječenju respiratornog distres sindroma admin 118
  Klanje klanja mozga Uhm admin 122
  Klanje teška težina mozga admin 136
  Klasifikacija antiaritmici admin 172
  Klasifikacija depresija svijesti admin 115
  Klasifikacija izvanrednim uvjetima admin 124
  Klasifikacija kardiogeni šok manifestacija kardiogeni šok admin 151
  Klasifikacija koma komi države admin 139
  Klasifikacija mozga admin 114
  Klasifikacija sindrom dugo admin 106
  Klinička dijagnoza akutnih admin 155
  Klinička klasifikacija akutne admin 129
  Kliničke manifestacije sindroma produljena admin 141
  Klinički ishemijska bolest koronarnih arterija admin 156
  Klinički pregled pacijenta admin 145
  Klinički varijante infarkta miokarda admin 138
  Klinika akutno zatajenje jetre admin 124
  Klinika akutnog lijeve klijetke admin 172
  Klinika i dijagnoza sindroma respiratornog distresa admin 134
  Klinika Intenzivna kardiogeni šok kardiogeni šok admin 190
  Klinika kardiogeni edem pluća admin 124
  Klinika klinička hipertenzivna admin 117
  Klinika Klinička šok admin 158
  Klinika spontani pneumotoraks admin 141
  Koma mortem krvi admin 124
  Komplikacije endotrahealnom intubaciju admin 84
  Komplikacije infarkta miokarda admin 73
  Komplikacije mehaničke ventilacije admin 100
  Komplikacije tipova za transfuziju krvi admin 71
  Komplikacije u bolesnika s rakom admin 82
  Komplikacije u bolesnika s respiratornim admin 87
  Koronarna balon admin 105
  Kriteriji Kršenje mikrocirkulacije admin 105
  Kriteriji za upravljač šok šok admin 125
  Kronični lijeve klijetke i desne klijetke neuspjeh admin 85
  Kršenje zgrušavanja krvi psihosocijalnu admin 150
  Krv nužde admin 157
  Krv u mokraći - haematuria Prva pomoć za krvarenje admin 158
  Krvarenja iz nosa hemoptiza, plućna hemoragija admin 125
  Krvarenje iz donjeg gastrointestinalnog admin 157
  Krvarenje iz gornjeg admin 164
  Krvarenje iz maternice Prva pomoć za krvarenja maternice admin 109
  Krvarenje iz probavnog sustava u slučaju nužde admin 95
  Krvarenje prve pomoći, reanimacije admin 137
  Krvarenje u akutnim patologije admin 113
  Krvarenje zbog DIC sindromom admin 88
  Laktinol, geptral, Essenciale admin 146
  Lampasnye dijelovi sindroma admin 145
  Lidokain, novokainamid, aminofilin na intenzivnoj njezi admin 130
  Liječenje akutnog treperenja admin 123
  Liječenje anafilaksije admin 135
  Liječenje anafilaksije admin 126
  Liječenje endogenog opijenosti admin 130
  Liječenje hemoragijski šok admin 147
  Liječenje hipertenzije komplikacija admin 117
  Liječenje hipovolemijski udara admin 133
  Liječenje infarkta miokarda liječenje admin 141
  Liječenje plućne embolije admin 146
  Liječenje sindroma dišnog distresa admin 136
  Liječenje traumatska moždana admin 118
  Liječenje udara glave admin 105
  Lijekovi kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 122
  Lijekovi na intenzivnoj njezi na intenzivnoj njezi adrenalina admin 136
  Lokalni hemostatsko konzervativna admin 104
  Magnezij sulfat, bikarbonat admin 108
  Markeri endogenog intoksikacije admin 144
  Mehanička ventilacija s ograničenom ventilacije s periodičnim Ppeak admin 74
  Mehanička ventilacija s pozitivnim tlakom u plućima admin 89
  Mehanizmi djelovanja Hemosorbtion hemosorption admin 165
  Metaboličke acidoze Prva pomoć admin 130
  Metabolički alkaloza Prva pomoć admin 164
  Metilksantini, kortikosteroidi u statusu astme admin 114
  Metode mehani admin 110
  Metode oživljavanje Pravilo ABC oživljavanja koraka na safari admin 131
  Metode sustava upravljanja makrotsyrkulyatsiyi admin 120
  Metode za određivanje iznosa gubitka krvi admin 90
  Moguće komplikacije neyroleptanalhezyy admin 93
  Morfologija kardiogeni šok admin 121
  Mrtvački transfuziju studija umrlog krvi admin 115
  Na prijelazu sudbine Ambulance, reanimaciju admin 143
  Načela liječenja kardiogenog admin 129
  Načela liječenja u trajanju od sindroma admin 124
  Načina davanja lijekova u bolesnika intenzivnim admin 94
  Nagle slabost taktike u općoj slabosti admin 81
  Napadaji Prva pomoć za napadaja u bolesnika admin 78
  Napadi epilepsije Hitna admin 80
  Nediferencirane nesvijest nesvijest Prevencija admin 119
  Neizravno elektrokemijska detoksikacija admin 130
  Nekomplicirane srčane aritmije admin 122
  Nekretnine mrtvački krvi Značajke mrtvački krvi admin 152
  Nespecifična simptomatsko liječenje admin 119
  Nestabilna angina angina Prva pomoć admin 120
  Nesvjestica Koma Akutna Spusti admin 157
  Neuspjeh Akutna srca BSP admin 124
  Njega Hitna hipertenzivne admin 113
  Njega Hitna hipertenzivne admin 117
  Njega Hitna hipertenzivne krize admin 140
  Njega Hitna u dijabetičku komu admin 118
  Njega Hitna u gastro-intestinalni admin 116
  Norepinefrin, atropin, kalcij klorida na intenzivnoj njezi admin 113
  Novo dijagnosticirana dijabetes Dijabetes liječenje admin 165
  Nuspojave antiaritmici admin 180
  Nuspojave antiaritmika admin 109
  Objed pacijent nakon izvanrednim uvjetima admin 84
  Obnova od srčanog admin 148
  Obnova prohodnosti dišnih putova admin 145
  Odnos vrijeme udisanja i izdisanja tijekom disanja admin 153
  Odricanje reanimacije Smrt mozga admin 128
  Oligo-anurija simptome sindroma oligurija i anurija admin 110
  Oligurija prvih oligurije pomoći admin 121
  Opći zahtjevi za liječenje hitnih stanja admin 137
  Opći zakoni agonije admin 113
  Opravdanje šok terapija eksperimentalna i klinička admin 98
  Organizacijski primjedbe pomoć admin 133
  Osip Prva pomoć za osip na koži admin 77
  Oslabljena funkcija crijeva admin 130
  Osnovna akutni respiratorni sindrom admin 131
  Osnovna cerebralna koma - cerebralna koma admin 348
  Otežano disanje Prva pomoć za teško disanje admin 86
  Otrovne oticanje Simptomi otrovne plućnog edema admin 83
  Otvorena ozljeda glave admin 139
  Otvorite ozljede prsnog admin 139
  Ozljeda mozga pomoć, umjetno disanje admin 84
  Ozljede i ozlijeđenih dijelova tijela admin 78
  Paroksizmalna tahikardija atrijski admin 131
  Paroksizmalne supraventrikularna admin 99
  Patofiziologija akutnog zatajenja jetre admin 100
  Patogeneza gestosis trudna admin 139
  Patogeneza sindrom respiratornog distresa admin 107
  Patološka krvarenje Ono admin 145
  Perikarditis perikarditis prve pomoći admin 142
  Peritonejsku dijalizu Indikacije admin 149
  Perkutana RF jet ventilacija admin 76
  Pleuralni izljev Prva pomoć za pleuralnog izljeva admin 144
  Plućna krvarenja Prva pomoć u slučaju plućnog krvarenja admin 118
  Plućne arterije admin 94
  Plućne arterije admin 91
  Plućne komplikacije u postoperativnom razdoblju admin 122
  Plućni barotrauma respiratornih admin 159
  Plućni edem zatajenje bubrega admin 113
  Pneumotoraks pneumotoraks prve pomoći admin 159
  Pomozite bolesnika s opeklinama na admin 150
  Pomozite prije monstrum admin 140
  Porto kavalnuyu zatajenje jetre admin 126
  Postavljanje eneme prve pomoći, reanimacije admin 95
  Postrenalnaya akutno zatajenje bubrega admin 138
  Postrenalnaya oblik akutnog zatajenja admin 113
  Postyntoksykatsyonnoe alkoholičar admin 102
  Poticanje Drug srca admin 131
  Povraćanje Povraćanje u akutnim patologije admin 191
  Pozicijski sindrom kompresije admin 73
  Praćenje vitalnih znakova admin 109
  Pre-bolnica i bolnica admin 140
  Prehrana bolesnika s respiratornim distres sindrom svjetlosti admin 95
  Prekardialnyy kick Kako i kada prekardialnyy pucao admin 105
  Prestanak srčane admin 109
  Prestanak Ventilator admin 128
  Prevencija i liječenje akutnih admin 112
  Prevencija krvarenje u zatajenja jetre admin 85
  Prevencija plućne embolije admin 84
  Prevencija postrenalnoj obrazac admin 90
  Prijetnja srčanog zastoja tromboembolije admin 124
  Principi liječenja akutnog jetre admin 89
  Principi liječenja astme admin 148
  Prisilno diureze Enterosorption peritonejsku dijalizu admin 130
  Priznajući hitne državne razloge admin 96
  Procjena kliničke smrti Određivanje biološke smrti admin 139
  Procjena učinkovitosti reanimaciju admin 174
  Prolazne cerebralne ishemije napad admin 91
  Promjene u srcu zaustavljanja srčanog zastoja u Asistolija pozadini admin 146
  Provođenje u miokarda admin 118
  Prsa traume oštećenja admin 79
  Prva pomoć kod atrijske admin 110
  Prva pomoć kod plućnog edema admin 198
  Prva pomoć na licu mjesta admin 127
  Prva pomoć na prvi admin 109
  Prva pomoć Prva pomoć admin 136
  Prva pomoć Prva pomoć admin 113
  Prva pomoć u akutnim zatajenjem bubrega admin 110
  Prva pomoć u alkoholnoj komi admin 113
  Prva pomoć u bubrežnim admin 81
  Prva pomoć u epileptički admin 134
  Prva pomoć u kirurška admin 106
  Prva pomoć u mozgu komi admin 98
  Prva pomoć u slučaju gubitka admin 208
  Prva pomoć za delirija delirij admin 127
  Prva pomoć za depresiju Depresija admin 175
  Prva pomoć za encefalopatije encefalopatija u bolesnika admin 150
  Prva pomoć za hiperkapnijom hiperkapnijom admin 184
  Prva pomoć za hipotenziju hipotenzije admin 229
  Prva pomoć za hypercalcemia hypercalcemia admin 242
  Prva pomoć za krvarenje admin 108
  Prva pomoć za niske sustava admin 133
  Prva pomoć za ozljede glave admin 113
  Prva pomoć za poremećaje srčanog ritma admin 137
  Prva pomoć za Sleep Apnea admin 190
  Prva pomoć za srčani udar admin 97
  Prva pomoć za status astme admin 169
  Prva pomoć za termalne opekline admin 137
  Prva pomoć za visoku intrakrainalne admin 110
  Prvo žutica pomoć admin 124
  Punjenje deficit BCC na ICE admin 164
  Radiološki postupci admin 112
  Rani Komplikacije žbuka povyazok admin 87
  Razdoblja duljeg sindrom kompresije admin 99
  Razlozi etiologija ventrikularne fibrilacije admin 66
  Razlozi etiologija, patogeneza sindrom admin 84
  Reljef napada angine admin 149
  Renalnaja akutno zatajenje bubrega admin 123
  Renalnaja oblik akutnog zatajenja admin 68
  Reperfuzijska u oživljavanju nakon srčanog aresta bolesnika admin 99
  Respiratornog distres sindroma u plućni šok admin 74
  Restrikcije medyatornoho Eksplozija u sepsi admin 122
  SAH droga admin 86
  Sekundarna prevencija moždanog udara za moždani udar manifestacije admin 164
  Sepsa Hitna sepse admin 77
  Sepsa lijek u DIC admin 91
  Septički šok izaziva etiologije admin 80
  Simptomatska anafilaksije status astme admin 70
  Simptomi edem pluća Dijagnoza plućnog edema admin 128
  Sindrom akutnog respiratornog distresa admin 72
  Sindrom duljeg kompresije Definicija admin 79
  Sindrom endogene intoksikacije admin 80
  Sinkopa od srčanog porijekla srčani nesvjestice admin 134
  Sinkopa sinkopa admin 92
  Sistemski lupus erythematosus prvi admin 87
  Smanjiti pritisak moždani udar pogreške admin 136
  Snimanje bolesti Što je opekline admin 107
  Šok reakcija Povijest utvrđivanja šok reakcija admin 61
  Šok Šok navodi Definition Etiologija šok šok admin 78
  Šok u povijesti medicine Definicija udara u medicini admin 76
  Spontani pneumotoraks Razlog admin 87
  Spontani posebna anginu admin 79
  Srčane aritmije i provođenja admin 82
  Srčani arest sindrom male emisije admin 117
  Srčani astme uzrokuje srčane astme admin 81
  Srčani poremećaji ritma kao uzrok sinkope admin 177
  Srčani ritam kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 155
  Srčani taktike uhićenje admin 160
  Srčani tamponada Prva pomoć za srčane tamponadom -1 admin 83
  Srčanog ritma i provođenja admin 113
  Srčanog zastoja Stvari učiniti u zastoj srca u ljudi admin 181
  Srčanog zastoja u peta-šesta dana admin 156
  Srčanog zastoja Uzroci srčanog zastoja admin 146
  Šteta Aperture Prva pomoć admin 133
  Što Anemija kod bolesnika s anemijom admin 160
  Što učiniti kada tahiaritmija aritmije kod ljudi admin 75
  Stres čira na želucu i dvanaesniku admin 88
  Stridor prvi stridor pomoći admin 84
  Taktika Hipoglikemija lijek u hipoglikemija admin 173
  Taktika lijek za upalu pluća Prva pomoć za upalu pluća admin 137
  Taktika neyroleptanalhezyy admin 92
  Taktika operacijski dijabetesa admin 115
  Taktika tretman kontrole moždanog udara admin 93
  Teška hipertenzija admin 134
  Teške aritmije i provođenja admin 192
  Težnja-opstruktivne sindrom admin 138
  Toxic-rezorbtsionnyy sindrom admin 79
  Tradicionalni umjetno disanje admin 78
  Trajanje mehaničke ventilacije u respiratorni admin 82
  Traži uzroke fainting Indikacije admin 108
  Trenutni tretmani distres sindrom svjetlo admin 77
  Tretiranje septičkog šoka principa liječenja septičkog šoka admin 90
  Tretman akutnog zatajenja bubrega admin 126
  Trombolitičkoj antikoagulansi admin 89
  TrombolitiËka infarkta miokarda admin 97
  Trovanje lijekovima admin 135
  Tuberkulozan Meningitis kriptokokalni admin 76
  Učinkovitost defibrilacije srca admin 169
  Udisanje dima Prva pomoć za trovanje dimom admin 386
  Ugriza zmije, insekata, životinja ambulanta, reanimaciju admin 94
  Ukupna hlađenje tijela admin 159
  Umjetna ventilacija plućni edem admin 72
  Upala pluća Prva pomoć za upalu pluća admin 145
  Upravljanje bolesnika s anginom aneurizmu admin 152
  Upravljanje bolesnika s hipertenzijom plućnog edema admin 142
  Upravljanje bolesnika s ketoacidoze načelima terapije ketoacidoze admin 172
  Upravljanje pacijenata sa srčanom admin 156
  Utapanje Prva pomoć za utapanja admin 62
  Utapanje Prva pomoć za utapanja admin 83
  Uvjeti Hitne Strategija admin 147
  Uvjeti za hitne slučajeve u trudnoći liječenje admin 96
  Uzroci akutnog koronarnog sindroma admin 99
  Uzroci dijagnostičke pogreške izvanredno stanje admin 115
  Uzroci jetre encefalopatija jetrene encefalopatije admin 131
  Uzroci kome etiologije admin 133
  Uzroci srčanog zastoja i ventrikularne fibrilacije atrija admin 86
  Vnutriportalnoe ubrizgavanja lijekova u zatajenja jetre admin 133
  Vnutrishnoaortalnoyi balon kontrapulsatsiya admin 168
  Vnutrishnoaortalnoyi balon kontrpulsatsiya admin 156
  Vrijeme u alkoholnoj komi dijagnozu alkoholne kome admin 88
  Vrste glavobolje Glavobolja Uzroci admin 141
  Vrste Povraćanje uzrokuje povraćanje i povraćanje admin 147
  Začarani krug sindrom respiratornog distresa admin 140
  Zamjenska terapija kod admin 155
  Zatvoreni pneumotoraks ventil admin 155
  Zatvoreno srce Kako bi se zaustaviti u svom srcu admin 174
  Zaustavite krvarenje iz rane gornja admin 112
  Značajke liječenje akutnog koronarnog sindroma admin 132
  Žutica Prva pomoć za žutice admin 154