Display #
  Title Author Hits
  Adrenalin sepse Primjena adrenalina u sepsi admin 187
  Akutna bol u prsima admin 129
  Akutna bol u trbuhu bol koja admin 143
  Akutna bol u trbuhu Prva pomoć admin 138
  Akutna zatajenje lijeve klijetke admin 152
  Akutni adrenalna insuficijencija admin 127
  Akutni kardiovaskularne neuspjeh admin 158
  Akutni koronarni sindrom Dijagnoza admin 163
  Akutni pankreatitis Prva pomoć za akutnog pankreatitisa admin 142
  Akutni plućni edem kod niskog tlaka u plućnoj arteriji admin 150
  Akutni proljev Medicinski taktike u akutnim proljevom admin 160
  Akutni respiratorni zatajenje admin 154
  Akutno zatajenje bubrega ARF admin 128
  Akutno zatajenje bubrega Klinika admin 155
  Akutno zatajenje bubrega prvi admin 197
  Akutno zatajenje bubrega Suvremena admin 164
  Akutnog trovanja dijagnoza akutnog trovanja admin 146
  Alkohol kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 240
  Alkohol trovanja alkoholom zarezom admin 143
  ALV Metode admin 110
  Anafilaksije Prva pomoć za anafilaksije admin 152
  Angina Stabilna angina admin 89
  Antibiotik hypovolemycheskom admin 137
  Antikoagulansi infarkt admin 84
  Astma astmatičnog stanja admin 164
  Astma Hitna pomoć, umjetno disanje admin 178
  Astma Prva pomoć za astmu admin 135
  Bakterijski meningitis droga admin 219
  Bol u prsima Što ako pacijent imao upalu prsa admin 176
  Bolovi u trbuhu Uzroci bolova u trbuhu admin 122
  Bradiaritmii prvi bradiaritmija pomoći kod ljudi admin 156
  Bubrežna kolika napad bubrega admin 114
  Cerebralni infarkt opcija admin 80
  Cilj pregled pacijenta admin 138
  Čovjek Coma za pružanje prve pomoći u komi admin 152
  Cricothyrotomy Operacija konykotomyya admin 135
  Davljenja akutnog zatajenja krvotoka admin 92
  Defibrilacija tehnika i metoda defibrilacije admin 188
  Dekstran poliglyukin i reopolyglukine admin 140
  Detoksikacija detoksikacija Načela admin 127
  Diferencijacija uzroci akutne dispneje admin 165
  Dijabetička hiperosmolarna koma neketonemycheskoy admin 188
  Dijagnoza astme status status asthmaticus admin 198
  Dijagnoza endogenog opijenosti admin 169
  Dijagnoza hipertenzije Vrste kriza hipertenzivne krize admin 168
  Dijagnoza infarkta miokarda admin 170
  Dijagnoza izaziva šok Hitna admin 143
  Dijagnoza je izvanredno stanje admin 147
  Dijagnoza kardiogeni šok admin 159
  Dijagnoza plućne admin 140
  Dijagnoza plućnog edema droga admin 118
  Dijagnoza srčanog zastoja admin 164
  Dijagnoza stres ulkusa admin 187
  Dijagnoza traumatske ozljede mozga admin 111
  Dijagnoza ventrikularnih aritmija ventrikularne aritmije admin 91
  Disanje umjetno disanje admin 195
  Diseminirane intravaskularni admin 129
  Država plućne površinski sustav admin 81
  Duboka venska tromboza Prva pomoć admin 83
  Edem pluća Vrste plućnog edema admin 157
  EKG EKG elektrokardiogram tromboembolija admin 167
  EKG s boli u prsima admin 134
  Eklampsija amnionske tekućine embolije admin 158
  Električni defibrillation srca admin 166
  Elektromehanički disocijacija mozga prilikom zaustavljanja cirkulacije admin 164
  Elektromehanički disocijacija Prvo admin 291
  Endoskopija krvarenje iz gornjeg admin 127
  Endotrahealnu intubaciju tehnika endotrahealnu intubaciju admin 173
  Epiduralne analgezije u astmatičar admin 189
  Etiologija zatajenja srca mehanizma srčanog udara admin 123
  Extracorporeal detoksikacija admin 155
  Fat embolije dijagnoza i liječenje masti embolije admin 195
  Faze mikrocirkulacijskog poremećaja admin 112
  Faze reanimaciju u srčanim taktike uhićenje admin 146
  Faze terminala državna tijela admin 167
  FBS i Indikacije admin 88
  Fibrilacija atrija Hitna admin 124
  Fibrinolize mrtvački faze krvi fibrinolize u krvi leš admin 84
  Filtracija tretmani admin 99
  Frakture kompresija prsnog koša admin 136
  Funkcionalni i metaboličkih poremećaja admin 64
  Glukokortikosteroida sepse hormon sepsu admin 170
  Grozničavo stanje Hitna pomoć, umjetno disanje admin 128
  Gubitak gubitka Vrste svijesti admin 132
  HELLP-sindrom u trudnoći Postporođajna kolapsa i udara admin 221
  Hemodijaliza hitne hemodijaliza admin 243
  Hemoptiza Moždani udar Moždani udar taktika droga admin 150
  Hemoragični šok uzroci i mehanizmi admin 392
  Hemothorax Klasifikacija hemopleura admin 145
  Hepatitis taktike hepatitis u bolesnika admin 167
  Hepatocelularni insuficijencija admin 167
  Hiperglikemija Prva pomoć za hiperglikemije admin 236
  HIPERKALIJEMIJA Prva pomoć za HIPERKALIJEMIJA admin 377
  Hipertenzivna kriza prve pomoći hipertenzivna kriza admin 127
  Hipertenzivna kriza u starijoj hipertenzivne krize u stara admin 155
  Hipertenzivna kriza uzroci i patogeneza hipertenzivne krize admin 153
  Hipertenzivne krize Razlozi etiologija admin 133
  Hipertireoza prve pomoći tireotoksicheskom krize admin 166
  HIPOFOSFATEMIJA hypofosfatemyy prve pomoći admin 138
  Hipokalcijemija hipokalcemija prve pomoći admin 169
  Hipoksemija prvi hipoksemija pomoći admin 170
  Hipotenzija nema znakova admin 145
  Hipotermija Prva pomoć za hipotermije admin 164
  Hipovolemijski posthemorrahicheskiy admin 185
  Hitna glukokortikoidi admin 128
  Hitna Klinika akutnog trovanja admin 135
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog abdomena admin 139
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog koronarnog sindroma admin 158
  Hitna medicinska pomoć zbog akutnog zatajenja disanja ARI admin 128
  Hitna pomoć za ventrikularne tahikardije admin 147
  Hitna prve pomoći admin 110
  Hitna srčanog provođenja admin 132
  Iatrogenic uzroci zastoja srca admin 97
  ICE sindrom respiratornog distres sindrom svjetlosti admin 129
  Identifikacija neposrednih uvjeta hitne admin 127
  Imajući bolesnika s aneurizmom admin 126
  Imajući bolesnika s arterijskom admin 161
  Imajući bolesnika s bubrežnom insuficijencijom admin 183
  Imajući bolesnika s Confused admin 142
  Imajući pacijenata s epilepsijom droga taktike u grčevima admin 151
  Imunoglobulina kod sepse i imunomodulatora admin 141
  Indikacije arterija kateterizacija admin 169
  Indikacije takta i takta oprema admin 165
  Indikacije za hitne liječenje admin 134
  Indikacije za intubacije dušnika u oživljavanju admin 145
  Indikacije za mehaničku ventilaciju admin 134
  Indikacije za održavanje konstantne admin 138
  Indikacije za trombolitičke terapije admin 139
  Infarkta miokarda Načini infarkta miokarda admin 137
  Infekcija u JIL admin 134
  Infiltrati pluća s imunodeficijencije admin 154
  Infiltrati pluća s imunodeficijencije admin 135
  Infuzija sepse admin 165
  Inhibitore ciklooksigenaze u admin 135
  Inhibitori fosfodiesteraze u admin 140
  Inotropnih podrška u sepsi admin 162
  Intenzivna kardiogeni edem pluća admin 138
  Intenzivna status asthmaticus admin 147
  Intenzivno liječenje opeklina šok burn udara admin 161
  Inženjering kisik terapija kisikom admin 143
  Ishemija miokarda Angina Dijagnoza ishemije miokarda admin 168
  Išijas Hitna pomoć, umjetno disanje admin 113
  Isključite pacijenta od respirator admin 146
  Ispravak energije admin 150
  Ispravak hipertermije o utjecaju admin 138
  Istraživanje boli u prsima admin 134
  Izmjena plinova i infuziju u jetrene insuficijencije admin 164
  Iznenadna bolest Koronarna arterijska admin 124
  Iznenadna i kratki gubitak admin 109
  Iznenadna srčana smrt uzrok iznenadne srčane smrti admin 93
  Iznenađenja morate ga ambulante, reanimaciju admin 121
  Izvanrednih okolnosti u kardiovaskularnim admin 112
  Kardiogeni edem pluća mehanizam admin 149
  Kardiogeni šok hipovolemije infarkta miokarda admin 129
  Kardiogeni šok ICE sindrom u kardiogeni šok admin 148
  Kardiogeni šok patofiziologija kardiogeni šok admin 153
  Kardioverziji Indikacije i tehnika kardio admin 157
  Kasne komplikacije žbuka povyazok admin 130
  Kateterizacija plućne arterije kateter plutajuće admin 166
  Kirurško liječenje endogenog admin 83
  Kirurško liječenje mozga admin 92
  Kisik u liječenju respiratornog distres sindroma admin 125
  Klanje klanja mozga Uhm admin 127
  Klanje teška težina mozga admin 143
  Klasifikacija antiaritmici admin 180
  Klasifikacija depresija svijesti admin 121
  Klasifikacija izvanrednim uvjetima admin 129
  Klasifikacija kardiogeni šok manifestacija kardiogeni šok admin 156
  Klasifikacija koma komi države admin 143
  Klasifikacija mozga admin 125
  Klasifikacija sindrom dugo admin 112
  Klinička dijagnoza akutnih admin 164
  Klinička klasifikacija akutne admin 136
  Kliničke manifestacije sindroma produljena admin 149
  Klinički ishemijska bolest koronarnih arterija admin 162
  Klinički pregled pacijenta admin 151
  Klinički varijante infarkta miokarda admin 144
  Klinika akutno zatajenje jetre admin 130
  Klinika akutnog lijeve klijetke admin 177
  Klinika i dijagnoza sindroma respiratornog distresa admin 138
  Klinika Intenzivna kardiogeni šok kardiogeni šok admin 195
  Klinika kardiogeni edem pluća admin 134
  Klinika klinička hipertenzivna admin 128
  Klinika Klinička šok admin 164
  Klinika spontani pneumotoraks admin 148
  Koma mortem krvi admin 131
  Komplikacije endotrahealnom intubaciju admin 90
  Komplikacije infarkta miokarda admin 79
  Komplikacije mehaničke ventilacije admin 107
  Komplikacije tipova za transfuziju krvi admin 78
  Komplikacije u bolesnika s rakom admin 91
  Komplikacije u bolesnika s respiratornim admin 91
  Koronarna balon admin 110
  Kriteriji Kršenje mikrocirkulacije admin 112
  Kriteriji za upravljač šok šok admin 131
  Kronični lijeve klijetke i desne klijetke neuspjeh admin 92
  Kršenje zgrušavanja krvi psihosocijalnu admin 155
  Krv nužde admin 168
  Krv u mokraći - haematuria Prva pomoć za krvarenje admin 169
  Krvarenja iz nosa hemoptiza, plućna hemoragija admin 132
  Krvarenje iz donjeg gastrointestinalnog admin 165
  Krvarenje iz gornjeg admin 173
  Krvarenje iz maternice Prva pomoć za krvarenja maternice admin 113
  Krvarenje iz probavnog sustava u slučaju nužde admin 102
  Krvarenje prve pomoći, reanimacije admin 144
  Krvarenje u akutnim patologije admin 121
  Krvarenje zbog DIC sindromom admin 97
  Laktinol, geptral, Essenciale admin 155
  Lampasnye dijelovi sindroma admin 151
  Lidokain, novokainamid, aminofilin na intenzivnoj njezi admin 136
  Liječenje akutnog treperenja admin 129
  Liječenje anafilaksije admin 146
  Liječenje anafilaksije admin 132
  Liječenje endogenog opijenosti admin 137
  Liječenje hemoragijski šok admin 153
  Liječenje hipertenzije komplikacija admin 125
  Liječenje hipovolemijski udara admin 139
  Liječenje infarkta miokarda liječenje admin 148
  Liječenje plućne embolije admin 154
  Liječenje sindroma dišnog distresa admin 147
  Liječenje traumatska moždana admin 124
  Liječenje udara glave admin 116
  Lijekovi kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 129
  Lijekovi na intenzivnoj njezi na intenzivnoj njezi adrenalina admin 143
  Lokalni hemostatsko konzervativna admin 110
  Magnezij sulfat, bikarbonat admin 120
  Markeri endogenog intoksikacije admin 151
  Mehanička ventilacija s ograničenom ventilacije s periodičnim Ppeak admin 80
  Mehanička ventilacija s pozitivnim tlakom u plućima admin 96
  Mehanizmi djelovanja Hemosorbtion hemosorption admin 175
  Metaboličke acidoze Prva pomoć admin 135
  Metabolički alkaloza Prva pomoć admin 172
  Metilksantini, kortikosteroidi u statusu astme admin 122
  Metode mehani admin 117
  Metode oživljavanje Pravilo ABC oživljavanja koraka na safari admin 138
  Metode sustava upravljanja makrotsyrkulyatsiyi admin 125
  Metode za određivanje iznosa gubitka krvi admin 96
  Moguće komplikacije neyroleptanalhezyy admin 101
  Morfologija kardiogeni šok admin 132
  Mrtvački transfuziju studija umrlog krvi admin 120
  Na prijelazu sudbine Ambulance, reanimaciju admin 149
  Načela liječenja kardiogenog admin 136
  Načela liječenja u trajanju od sindroma admin 130
  Načina davanja lijekova u bolesnika intenzivnim admin 101
  Nagle slabost taktike u općoj slabosti admin 89
  Napadaji Prva pomoć za napadaja u bolesnika admin 88
  Napadi epilepsije Hitna admin 90
  Nediferencirane nesvijest nesvijest Prevencija admin 126
  Neizravno elektrokemijska detoksikacija admin 137
  Nekomplicirane srčane aritmije admin 128
  Nekretnine mrtvački krvi Značajke mrtvački krvi admin 159
  Nespecifična simptomatsko liječenje admin 125
  Nestabilna angina angina Prva pomoć admin 126
  Nesvjestica Koma Akutna Spusti admin 164
  Neuspjeh Akutna srca BSP admin 135
  Njega Hitna hipertenzivne admin 119
  Njega Hitna hipertenzivne admin 123
  Njega Hitna hipertenzivne krize admin 147
  Njega Hitna u dijabetičku komu admin 123
  Njega Hitna u gastro-intestinalni admin 126
  Norepinefrin, atropin, kalcij klorida na intenzivnoj njezi admin 119
  Novo dijagnosticirana dijabetes Dijabetes liječenje admin 172
  Nuspojave antiaritmici admin 185
  Nuspojave antiaritmika admin 117
  Objed pacijent nakon izvanrednim uvjetima admin 90
  Obnova od srčanog admin 154
  Obnova prohodnosti dišnih putova admin 152
  Odnos vrijeme udisanja i izdisanja tijekom disanja admin 164
  Odricanje reanimacije Smrt mozga admin 135
  Oligo-anurija simptome sindroma oligurija i anurija admin 125
  Oligurija prvih oligurije pomoći admin 127
  Opći zahtjevi za liječenje hitnih stanja admin 146
  Opći zakoni agonije admin 120
  Opravdanje šok terapija eksperimentalna i klinička admin 106
  Organizacijski primjedbe pomoć admin 140
  Osip Prva pomoć za osip na koži admin 83
  Oslabljena funkcija crijeva admin 140
  Osnovna akutni respiratorni sindrom admin 139
  Osnovna cerebralna koma - cerebralna koma admin 367
  Otežano disanje Prva pomoć za teško disanje admin 93
  Otrovne oticanje Simptomi otrovne plućnog edema admin 89
  Otvorena ozljeda glave admin 147
  Otvorite ozljede prsnog admin 147
  Ozljeda mozga pomoć, umjetno disanje admin 93
  Ozljede i ozlijeđenih dijelova tijela admin 83
  Paroksizmalna tahikardija atrijski admin 137
  Paroksizmalne supraventrikularna admin 107
  Patofiziologija akutnog zatajenja jetre admin 105
  Patogeneza gestosis trudna admin 147
  Patogeneza sindrom respiratornog distresa admin 114
  Patološka krvarenje Ono admin 151
  Perikarditis perikarditis prve pomoći admin 148
  Peritonejsku dijalizu Indikacije admin 156
  Perkutana RF jet ventilacija admin 79
  Pleuralni izljev Prva pomoć za pleuralnog izljeva admin 153
  Plućna krvarenja Prva pomoć u slučaju plućnog krvarenja admin 126
  Plućne arterije admin 99
  Plućne arterije admin 96
  Plućne komplikacije u postoperativnom razdoblju admin 128
  Plućni barotrauma respiratornih admin 167
  Plućni edem zatajenje bubrega admin 120
  Pneumotoraks pneumotoraks prve pomoći admin 165
  Pomozite bolesnika s opeklinama na admin 156
  Pomozite prije monstrum admin 146
  Porto kavalnuyu zatajenje jetre admin 135
  Postavljanje eneme prve pomoći, reanimacije admin 100
  Postrenalnaya akutno zatajenje bubrega admin 143
  Postrenalnaya oblik akutnog zatajenja admin 121
  Postyntoksykatsyonnoe alkoholičar admin 109
  Poticanje Drug srca admin 141
  Povraćanje Povraćanje u akutnim patologije admin 198
  Pozicijski sindrom kompresije admin 81
  Praćenje vitalnih znakova admin 118
  Pre-bolnica i bolnica admin 144
  Prehrana bolesnika s respiratornim distres sindrom svjetlosti admin 102
  Prekardialnyy kick Kako i kada prekardialnyy pucao admin 109
  Prestanak srčane admin 116
  Prestanak Ventilator admin 137
  Prevencija i liječenje akutnih admin 118
  Prevencija krvarenje u zatajenja jetre admin 94
  Prevencija plućne embolije admin 92
  Prevencija postrenalnoj obrazac admin 98
  Prijetnja srčanog zastoja tromboembolije admin 130
  Principi liječenja akutnog jetre admin 95
  Principi liječenja astme admin 154
  Prisilno diureze Enterosorption peritonejsku dijalizu admin 138
  Priznajući hitne državne razloge admin 100
  Procjena kliničke smrti Određivanje biološke smrti admin 148
  Procjena učinkovitosti reanimaciju admin 181
  Prolazne cerebralne ishemije napad admin 98
  Promjene u srcu zaustavljanja srčanog zastoja u Asistolija pozadini admin 148
  Provođenje u miokarda admin 124
  Prsa traume oštećenja admin 87
  Prva pomoć kod atrijske admin 117
  Prva pomoć kod plućnog edema admin 203
  Prva pomoć na licu mjesta admin 137
  Prva pomoć na prvi admin 119
  Prva pomoć Prva pomoć admin 140
  Prva pomoć Prva pomoć admin 121
  Prva pomoć u akutnim zatajenjem bubrega admin 116
  Prva pomoć u alkoholnoj komi admin 119
  Prva pomoć u bubrežnim admin 86
  Prva pomoć u epileptički admin 141
  Prva pomoć u kirurška admin 111
  Prva pomoć u mozgu komi admin 102
  Prva pomoć u slučaju gubitka admin 215
  Prva pomoć za delirija delirij admin 135
  Prva pomoć za depresiju Depresija admin 181
  Prva pomoć za encefalopatije encefalopatija u bolesnika admin 157
  Prva pomoć za hiperkapnijom hiperkapnijom admin 191
  Prva pomoć za hipotenziju hipotenzije admin 237
  Prva pomoć za hypercalcemia hypercalcemia admin 250
  Prva pomoć za krvarenje admin 115
  Prva pomoć za niske sustava admin 140
  Prva pomoć za ozljede glave admin 121
  Prva pomoć za poremećaje srčanog ritma admin 142
  Prva pomoć za Sleep Apnea admin 199
  Prva pomoć za srčani udar admin 104
  Prva pomoć za status astme admin 175
  Prva pomoć za termalne opekline admin 144
  Prva pomoć za visoku intrakrainalne admin 117
  Prvo žutica pomoć admin 134
  Punjenje deficit BCC na ICE admin 167
  Radiološki postupci admin 118
  Rani Komplikacije žbuka povyazok admin 94
  Razdoblja duljeg sindrom kompresije admin 107
  Razlozi etiologija ventrikularne fibrilacije admin 76
  Razlozi etiologija, patogeneza sindrom admin 91
  Reljef napada angine admin 154
  Renalnaja akutno zatajenje bubrega admin 129
  Renalnaja oblik akutnog zatajenja admin 76
  Reperfuzijska u oživljavanju nakon srčanog aresta bolesnika admin 104
  Respiratornog distres sindroma u plućni šok admin 81
  Restrikcije medyatornoho Eksplozija u sepsi admin 128
  SAH droga admin 92
  Sekundarna prevencija moždanog udara za moždani udar manifestacije admin 170
  Sepsa Hitna sepse admin 83
  Sepsa lijek u DIC admin 96
  Septički šok izaziva etiologije admin 89
  Simptomatska anafilaksije status astme admin 77
  Simptomi edem pluća Dijagnoza plućnog edema admin 135
  Sindrom akutnog respiratornog distresa admin 77
  Sindrom duljeg kompresije Definicija admin 85
  Sindrom endogene intoksikacije admin 85
  Sinkopa od srčanog porijekla srčani nesvjestice admin 140
  Sinkopa sinkopa admin 101
  Sistemski lupus erythematosus prvi admin 94
  Smanjiti pritisak moždani udar pogreške admin 142
  Snimanje bolesti Što je opekline admin 114
  Šok reakcija Povijest utvrđivanja šok reakcija admin 70
  Šok Šok navodi Definition Etiologija šok šok admin 86
  Šok u povijesti medicine Definicija udara u medicini admin 86
  Spontani pneumotoraks Razlog admin 95
  Spontani posebna anginu admin 85
  Srčane aritmije i provođenja admin 89
  Srčani arest sindrom male emisije admin 124
  Srčani astme uzrokuje srčane astme admin 86
  Srčani poremećaji ritma kao uzrok sinkope admin 183
  Srčani ritam kao uzrok iznenadne srčane smrti admin 162
  Srčani taktike uhićenje admin 170
  Srčani tamponada Prva pomoć za srčane tamponadom -1 admin 89
  Srčanog ritma i provođenja admin 121
  Srčanog zastoja Stvari učiniti u zastoj srca u ljudi admin 187
  Srčanog zastoja u peta-šesta dana admin 163
  Srčanog zastoja Uzroci srčanog zastoja admin 151
  Šteta Aperture Prva pomoć admin 139
  Što Anemija kod bolesnika s anemijom admin 167
  Što učiniti kada tahiaritmija aritmije kod ljudi admin 81
  Stres čira na želucu i dvanaesniku admin 95
  Stridor prvi stridor pomoći admin 90
  Taktika Hipoglikemija lijek u hipoglikemija admin 177
  Taktika lijek za upalu pluća Prva pomoć za upalu pluća admin 144
  Taktika neyroleptanalhezyy admin 100
  Taktika operacijski dijabetesa admin 121
  Taktika tretman kontrole moždanog udara admin 99
  Teška hipertenzija admin 142
  Teške aritmije i provođenja admin 198
  Težnja-opstruktivne sindrom admin 153
  Toxic-rezorbtsionnyy sindrom admin 84
  Tradicionalni umjetno disanje admin 85
  Trajanje mehaničke ventilacije u respiratorni admin 92
  Traži uzroke fainting Indikacije admin 113
  Trenutni tretmani distres sindrom svjetlo admin 84
  Tretiranje septičkog šoka principa liječenja septičkog šoka admin 100
  Tretman akutnog zatajenja bubrega admin 133
  Trombolitičkoj antikoagulansi admin 96
  TrombolitiËka infarkta miokarda admin 104
  Trovanje lijekovima admin 143
  Tuberkulozan Meningitis kriptokokalni admin 86
  Učinkovitost defibrilacije srca admin 175
  Udisanje dima Prva pomoć za trovanje dimom admin 394
  Ugriza zmije, insekata, životinja ambulanta, reanimaciju admin 102
  Ukupna hlađenje tijela admin 166
  Umjetna ventilacija plućni edem admin 79
  Upala pluća Prva pomoć za upalu pluća admin 153
  Upravljanje bolesnika s anginom aneurizmu admin 160
  Upravljanje bolesnika s hipertenzijom plućnog edema admin 148
  Upravljanje bolesnika s ketoacidoze načelima terapije ketoacidoze admin 179
  Upravljanje pacijenata sa srčanom admin 163
  Utapanje Prva pomoć za utapanja admin 69
  Utapanje Prva pomoć za utapanja admin 91
  Uvjeti Hitne Strategija admin 153
  Uvjeti za hitne slučajeve u trudnoći liječenje admin 104
  Uzroci akutnog koronarnog sindroma admin 107
  Uzroci dijagnostičke pogreške izvanredno stanje admin 123
  Uzroci jetre encefalopatija jetrene encefalopatije admin 137
  Uzroci kome etiologije admin 140
  Uzroci srčanog zastoja i ventrikularne fibrilacije atrija admin 92
  Vnutriportalnoe ubrizgavanja lijekova u zatajenja jetre admin 138
  Vnutrishnoaortalnoyi balon kontrapulsatsiya admin 176
  Vnutrishnoaortalnoyi balon kontrpulsatsiya admin 159
  Vrijeme u alkoholnoj komi dijagnozu alkoholne kome admin 98
  Vrste glavobolje Glavobolja Uzroci admin 147
  Vrste Povraćanje uzrokuje povraćanje i povraćanje admin 152
  Začarani krug sindrom respiratornog distresa admin 146
  Zamjenska terapija kod admin 163
  Zatvoreni pneumotoraks ventil admin 163
  Zatvoreno srce Kako bi se zaustaviti u svom srcu admin 180
  Zaustavite krvarenje iz rane gornja admin 119
  Značajke liječenje akutnog koronarnog sindroma admin 139
  Žutica Prva pomoć za žutice admin 163